Monthly Archives: Marzec 2015

Zaufanie

kątem oka1

Drodzy Czytelnicy!!!
Dostaliście dzisiaj do rąk nową gazetę.  Treści w niej zawarte będą mówić o prawdziwych problemach, o ludziach i tym wszystkim co dzieje się w „naszej małej Ojczyźnie”. Gwarancją tego jest zarówno zespół redakcyjny jak i osoby, które dla tej gazety będą pisać. Skąd pomysł na zmianę ?  Jednym z powodów jest zapewne  powstanie Stowarzyszenia „Czas na Zabierzów”. Stąd nazwa gazety, stąd też jej linia programowa. Stowarzyszenie tworzą mieszkańcy naszej gminy, którym jej problemy leżą na sercu, którzy chcą, aby zaczęło się coś w gminie zmieniać. Bo czas na dobre zmiany jest zawsze! Nawet wtedy, kiedy jesteśmy utrzymywani w przeświadczeniu, że wszystko jest w należytym porządku, że wszystko jest dobre i pod kontrolą. A wydaje się, że tak wcale nie jest. Każda nawet najlepsza władza z czasem się zużywa, deformuje i zaczyna popadać w rutynę.  Continue reading

Czas na Zabierzów

lukasz_panoramaOrganizacje pozarządowe stanowią w Polsce tak zwany „trzeci sektor” – obok sektora publicznego (administracja) i rynkowego (przedsiębiorstwa). Organizacje pozarządowe są prywatne, a działają w interesie publicznym i do tego całkowicie non profit (czyli nie przynoszą zysku). Jedną z form organizacji pozarządowych są stowarzyszenia. Jak każda instytucja czy firma, stowarzyszenie ma swoją strukturę organizacyjną, statut i regulaminy. Ma nadany numer Regon i NIP oraz posiada konta bankowe. Jaki cel ma zakładanie stowarzyszenia? Choć odpowiedź zdaje się być banalna, rodzi wiele niejasności, a u niektórych ludzi – zupełnie zresztą niepotrzebnie – sieje większy lub mniejszy niepokój. Preambuła ustawy Prawo o stowarzyszeniach, wyjaśnia intencję ustawodawcy w sposób wyczerpujący: Stowarzyszenia zakłada się „W celu stworzenia warunków do pełnej realizacji gwarantowanej przepisami Konstytucji wolności zrzeszania się, umożliwienia obywatelom równego, bez względu na przekonania, prawa czynnego uczestniczenia w życiu publicznym i wyrażania zróżnicowanych poglądów oraz realizacji indywidualnych zainteresowań…” Continue reading