Monthly Archives: Czerwiec 2015

Szklany ale nie przejrzysty.

ratusz1

Szklana wieża, szklany dach, szklana winda. Ale czy Urząd Gminy jest przejrzysty?

Publiczny, ogólnodostępny rejestr umów cywilno-prawnych jest jednym z filarów przejrzystości działania władz samorządowych. Idac śladem innych samorządów, podjąłem próbę wprowadzenia takiego rejestru również w naszej gminie. Liczyłem na zrozumienie, jednak zderzyłem się ze ścianą. Nie wiem dlaczego Urząd Gminy Zabierzów nie chce iść z postępem, ale najwidoczniej ma jakieś powody… Rejestry umów udostępniane są „na wniosek” czyli po 14 dniach od złożenia odpowiedniego pisma, dlaczego więc nie mogą zostać zamieszczone na stronie Biuletynu Informacji Publicznej i aktualizowane co miesiąc? Tego nie wiem. Mam nadzieję, że Państwo również poprzecie tą ogólnopolską już akcję. Piszcie, wnioskujcie o interesujące Was informacje, w końcu urząd ma służyć mieszkańcom, a urzędnicy są opłacani z naszych podatków!

W razie problemów, nasze stowarzyszenie udzieli Państwu wszelkiej pomocy i darmowych porad. Zapraszam do współpracy.

Poniżej przedstawiam fragment pisma (kolejnego już!) skierowanego do Pani Wójt Elżbiety Burtan: Continue reading

Ruina

kochanów1

Kochanów – Willa wpisana do rejestru zabytków. GRATULACJE DLA SAMORZĄDU X-lecia!!!

AVATAR

„Czy ruina jest jeszcze zabytkiem?” Artykuł o takim tytule można przeczytać na stronie 2 majowego wydania miesięcznika „Znad Rudawy”. Nie wiemy kto jest jego autorem, gdyż skrywa się pod tajemniczymi  inicjałami „W.Ś.”, ale nie o ustalenie personaliów tutaj chodzi.

Po pierwsze, chcąc się rzetelnie przygotować do pisania tego artykułu, sięgnąłem do ustaw i rozporządzeń wszelakich, po przeczytaniu których informuję uprzejmie, że z całą pewnością każda „ruina” wpisana do rejestru zabytków nieruchomych jest niezmiennie nadal zabytkiem! I jest nim dotąd, dopóki z tegoż rejestru nie zostanie wykreślona. Mało tego, przez cały czas swojego nędznego (jak w przypadku Willi w Kochanowie) żywota, musi być utrzymywana, naprawiana i rekonstruowana przez jej właściciela. Continue reading

Bolechowice na sprzedaż?..

HK„Na południe od krawędzi drogi powiatowej nr 2128K, w bezpośrednim sąsiedztwie tego szlaku znajduje się będąca własnością Gminy Zabierzów, pochodząca z mienia wiejskiego wsi Bolechowice prawie 8,5 hektarowa działka gruntu oznaczona nr 705/1. Starsi mieszkańcy wsi pamiętają czasy, gdy na działce tej wypasano krowy, a dzieci i młodzież na trawiastej murawie rozgrywała mecze piłki nożnej. Potem gmina wydzierżawiła grunt osobie fizycznej, dzierżawca zaś zaorał łąkę i po dzień dzisiejszy uprawia grunt rolniczo.

Od wielu lat władze gminy w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego przeznaczały działkę na cele sportu i rekreacji. Również w obecnie obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego uchwalonym przez radę gminy Zabierzów w 2000 roku działka położona jest w terenach sportu i rekreacji z podstawowym przeznaczeniem pod lokalizację urządzeń i obiektów sportowych i rekreacyjnych. Można się domyślać, że ówcześnie rządzący gminą, mając na uwadze interes mieszkańców, rezerwowali te tereny na cele publiczne związane z realizacją zadań własnych, jakie nakłada na gminę ustawa o samorządzie gminnym, bo jakiż inny powód skłonił by włodarzy gminnych do takiego przeznaczenia tego terenu. Continue reading