Monthly Archives: Sierpień 2015

CZAS gminy zabierzówAVATAR

Szanowni czytelnicy,
Wychodząc naprzeciw olbrzymiemu zapotrzebowaniu na nasze wydawnictwo, od września zwiększyliśmy nakład do 6 500 egzemplarzy!
Jednocześnie z przyjemnością informuję, że w trosce o Państwa wygodę, od listopada „CZAS GMINY ZABIERZÓW” będziemy dostarczać bezpośrednio do Państwa skrzynek pocztowych.

 

Będziemy wdzięczni za wszelkie Państwa spostrzeżenia, opinie i komentarze.
Zawsze czekamy na informacje. Zapraszamy do współpracy…


z poważaniem

Łukasz Grzelewski
Prezes Stowarzyszenia „Czas na Zabierzów”
Redaktor Naczelny Biuletynu
CZAS GMINY ZABIERZÓW

Sołtys pracuje u wójta… (wolny wybieg, czy hodowla?)

Sołtys to zazwyczaj pierwsza osoba, z którą mieszkaniec ma kontakt. To sołtys i rada sołecka są naszymi przedstawicielami, przekazującymi wszelkie nasze potrzeby i problemy radnym i wójtowi. Praca sołtysa jest ciężka, odpowiedzialna, wymaga wiele czasu i poświęcenia.
Sołectwo jest pomocniczą jednostką dla gminy. Działa na podstawie statutu uchwalonego przez Radę Gminy. Gmina Zabierzów liczy 21 sołectw. Gospodarzem każdego z nich jest sołtys, który pracuje wspólnie z radą sołecką. Kadencja trwa 4 lata.
Stanowisko sołtysa i członka rady sołeckiej obejmowane są w wyniku wyborów. Wybory zarządzane są przez wójta Gminy Zabierzów. Są to wybory bezpośrednie, w których mieszkańcy oddają głos do urny. Prawo do głosowania mają wszyscy stali mieszkańcy danej wsi, posiadający czynne prawo wyborcze.
Prawem, ale i obowiązkiem każdego mieszkańca jest uczestnictwo w Zebraniach Wiejskich. Jest to o tyle ważne, że Zabranie Wiejskie (czyli my wszyscy) jest organem uchwałodawczym. To na zebraniach wiejskich głosowane są propozycje mieszkańców dotyczące lokalnych inwestycji. Dlatego tak ważne jest, aby w sposób przemyślany i rozważny potraktować nadchodzące wybory.
Zdobyczą demokracji jest możliwość współdecydowania wszystkich mieszkańców o kształcie najbliższego otoczenia. Pamiętajmy, że osoby którym zaufamy, będą piastować stanowiska przez najbliższe cztery lata.
Chyba najważniejsza w pracy Sołtysa i członka Rady Sołeckiej jest ich niezależność. Sołtys powinien bezstronnie oceniać sytuację, analizować potrzeby wsi, stając się pomostem pomiędzy mieszkańcami a wójtem.

Dlatego poważnym dylematem jest, czy sołtys może działać obiektywnie będąc równocześnie pracownikiem Urzędu Gminy? Przecież to właśnie z powodów bezstronności ustawodawca zabronił zatrudniania Radnego Gminy w Urzędzie Gminy. To normalne, że każda zależność służbowa może i z całą pewnością prędzej czy później przełoży się na pełnienie mandatu sołtysa. Wójt ma setki sposobów na „przekonanie” każdego pracownika – w tym i sołtysa – do swoich poglądów i racji.
I tak oto kończy się niezależność!

Piszę o tym dlatego, że podobne sytuacje zdarzają się i w naszej gminie. Kilku pracowników Urzędu Gminy Zabierzów stara się o stanowisko sołtysa. Nie oceniam ich – wszystko, co nie jest prawem zabronione, jest z prawem zgodne… ale czy to prawo jest dobre? To już pozostawiam Państwa ocenie.

Elżbieta Czajka

Pracownicy Urzędu Gminy Zabierzów, kandydujący na stanowisko sołtysa:

Włodzimierz Francuz,
Marcin Cieślak,
Wiesław Cader,
Józef Golik.

Kurtyna w górę! Jak się pracuje w nowoczesnym urzędzie…

Co szumi w fontanratusznie? Przy tych temperaturach dobrze, że w ogóle coś szumi. Przed urzędem zamontowano kurtynę wodną, która pozwala mieszkańcom na chwilową ochłodę (głównie dzieciom). Jednak chyba nikt przy zdrowych zmysłach w czasie takich upałów nie naraża się bez potrzeby na działanie promieni słonecznych. Za to w urzędzie aż szumi w głowach od upału. Żartów nie ma, bo wysokie, ponad trzydziestostopniowe temperatury powietrza, do pracy na pewno nie zachęcają.
Podobno urzędnikom drugiego piętra skrócono czas pracy do godziny 14, a w zamian za to rozpoczynają dniówkę o godzinie 6. Może i jest to jakieś rozwiązanie, ale bardzo prowizoryczne. Dlaczego wójt gminy dopuściła do sytuacji, w której nie zaprojektowano klimatyzacji? Przecież współczesne budynki użyteczności publicznej, standardowo wyposaża się w takie instalacje. Projektując szklane wykusze, olbrzymi dachowy świetlik i wieżę zegarową, nawet dziecko potrafiłoby przewidzieć, że temperatura wewnątrz budynku będzie w gorące dni osiągała ekstremalny poziom. Pani Wójt! Od dawna już systemy klimatyzacji nie są luksusem, a zapewniają komfort pracy i zwiększają jej efektywność. Podobnie zresztą jak systemy gaszenia pożaru, bezprzewodowy internet, automatyczne systemy oddymiania, instalacje solarne, fotowoltaiczne, itd. itp. Do tego wszystkiego urzędnika obowiązują pewne normy i standardy, jeśli chodzi o sposób ubierania. Nie mówię, że konieczne jest chodzenie w garniturach czy garsonkach, ale w gatkach i klapkach do roboty przyjść nie można! A wraz z systemem klimatyzacji problemu by nie było. Tak oto przez zwykłą niefrasobliwość i pewnie jakieś pozorowane oszczędności, wykonanie instalacji klimatyzacji będzie kosztowne, nieekonomiczne, a przede wszystkim doprowadzi do remontu nowego budynku! O ile oczywiście ktoś pomyśli, że w przyszłym roku też nadejdzie lato. A może taniej będzie zamknąć cały urząd w sierpniu?

Budowa i wyposażenie ratusza pochłonęły około 10 milionów złotych, granitowa płyta rynku około 4 milionów, a klimatyzacja została w ostatniej chwili zainstalowana tylko w pomieszczeniach wójta, zastępcy wójta, sekretarza, skarbnika oraz w biurze Rady Gminy i na sali konferencyjnej. Czyli jednak potrzeba montażu instalacji klimatyzacji została zdiagnozowana prawidłowo. Żeby władze gminy przekonały się jak pracuje urzędnik w upalne dni w zabierzowskim ratuszu, proponuję na jeden dzień wyłączyć klimatyzację i posiedzieć sobie w ciepełku przez bite 8 godzin. Na pewno wrażenia będą niezapomniane!

Pozdrawiam gorąco

Łukasz Grzelewski