Monthly Archives: Luty 2017

Jak powstaje „Znad Rudawy”?

 

Ot, z czystej ciekawości, zwróciłem się do Samorządowego Centrum Kultury i Promocji w Zabierzowie o informacje dotyczące zasad wyboru wykonawcy usługi drukowania naszego Gminnego periodyku o szumnym i tajemniczym tytule „Znad Rudawy”. Odpowiedź jest dłuuuuga, więc zamieszczam ją w postaci pliku tutaj: 

 

 

 

 

Konkluzja za to jest krótka i zamieszczam ją poniżej:

Kryterium „odległość od siedziby redakcji do miejsca składu miesięcznika”, jak podaje Zamawiający, przyjęto dla obniżenia wartości zamówienia, a tym samym zapewnienia właściwego gospodarowania finansami publicznymi. Przecząc temu założeniu, Zamawiający nie wybrał oferty najtańszej, czyli kryterium nie przyniosło zakładanej korzyści finansowej, a wręcz odwrotny efekt. Skutkiem wprowadzenia kryterium „odległości”, była ponadto eliminacja Wykonawców mających siedzibę poza Zabierzowem! Zamawiający uzasadnia celowość zastosowania kryterium „odległości”, możliwością generowania dodatkowych kosztów przewyższających różnice pomiędzy ofertami. Jednak przyjmując transport ubezpieczonej (do pełnej wartości nakładu!), kurierskiej przesyłki ekspresowej (dostawa drugiego dnia do godziny 9.00!) na palecie np. ze Świnoujścia do Zabierzowa, koszt przesyłki wynosi około 135 złotych brutto (sprawdziłem – dane z dnia 27.02.2017)!!! O jakich więc różnicach w cenie mówimy?! Ponadto można było z powodzeniem założyć, że oferta powinna zawierać koszty transportu! I po kłopocie…

 

W kryterium „kompletności dokumentacji”, Zamawiający nie wskazał jego jednoznacznej definicji. Dopuszczając w ofertach „niewielkie braki”, jednocześnie nie określając ich rozmiaru, Zamawiający nie miał możliwości rzetelnego i obiektywnego przedstawienia zasad oceny tego kryterium Wykonawcom. Mimo, że „kompletność dokumentacji” została określona jako kryterium, Zamawiający odrzucił dwie oferty, nie poddając ich ocenie, więc Wykonawcy którzy złożyli te oferty, zostali potraktowani w sposób dyskryminacyjny.

  

Przyjmując od samego początku błędne założenia i wątpliwe kryteria wyboru, przedmiot zamówienia jakim był druk miesięcznika „Znad Rudawy”, został zlecony za dużo wyższą cenę niż oferowali niektórzy Wykonawcy. Na 15 złożonych ofert, 9 miało niższą cenę od oferty wybranej! Usługa mogła być więc zrealizowana za mniejsze pieniądze, a zaoszczędzone środki przeznaczone na inną działalność z zakresu kultury. Poniżej symulacja, ile można zaoszczędzić rocznie na druku „Znad Rudawy”, przeprowadzając konkurs ofert NORMALNIE.

 

 

 

Łukasz Grzelewski

 

P.S.
Artykuły pisze Redakcja. Drukuje „DRUKMAR”. A czy ktoś wie, kto prowadzi skład gazety „Znad Rudawy”? Bo nigdy, w żadnym ogłoszeniu nie znalazłem takiej informacji… Ale się dowiem! To też są koszty.

Oświadczenie

 

Jesteśmy przeciwko wikłaniu nas w czyjąś niezrozumiałą politykę…

Nie szanujemy ludzi, którzy dają fałszywe świadectwo prawdzie…

Współczujemy wszystkim, którzy atakują nie mając argumentów…

Autorom petycji: Petycja w sprawie wycinki drzew w Rudawie… odpowiadamy poniżej:

Powyższe oświadczenie zostało wysłane do Przewielebnego Księdza Kanonika Andrzeja Badury w nadziei, że nie będzie wspierał żadnych działań w oparciu o jednostronny przekaz osób próbujących dzielić, a nie łączyć… Jesteśmy przekonani, że Proboszcz Parafii Wszystkich Świętych w Rudawie został przez kogoś celowo wprowadzony w błąd. Oświadczenie przekazaliśmy również do wiadomości Przewodniczącej Rady Gminy Zabierzów – Pani Marii Kwaśnik, Wójt Gminy Zabierzów – Elżbiecie Burtan oraz Radnym Gminy Zabierzów.

Łukasz Grzelewski

 

 

Balice w…… Krakowie?

London Airport Gatwick,
Heathrow Airport,
Port Lotniczy Moskwa-Szeremietiewo,
Flughafen Berlin Schönefeld,
Aeroporti di Roma Fiumicino,
Euro Airport Basel, Mulhouse, Freiburg…

… tam lokalne władze nie wstydzą się nazw swoich miejscowości!

 

 

 

Sesja Rady Gminy – maj 2015

Elżbieta Burtan składa projekt uchwały w sprawie zmiany nazwy przystanku kolejowego „Kraków-Balice”. W pierwszych akapitach czytamy:

Uwzględniając wniosek spółki Międzynarodowy Port Lotniczy im. Jana Pawła II Kraków-Balice Sp. z o.o. z dnia 13.2.2015 r. (…), mając na uwadze współpracę w zakresie rozwoju infrastruktury zmniejszającej uciążliwości dla mieszkańców Gminy związane z ruchem portu lotniczego, Rada Gminy Zabierzów pozytywnie opiniuje zamierzoną zmianę nazwy przystanku kolejowego Kraków-Balice na Kraków Airport

Wójt oczekuje zgody Rady Gminy na wykreślenie z nazwy przystanku słowa „Balice”.

… sprzeciw wobec zmiany nazwy jawi się jako niecelowy, utrudni bowiem działalność zarządcy portu lotniczego, nie przynosząc przy tym Gminie korzyści – dobra współpraca z zarządcą portu jest zaś potrzebna, już choćby po to, aby zapewnić jak największy wpływ mieszkańców na proces inwestycyjny na lotnisku, pomóc ograniczyć uciążliwości związane z ruchem lotniska i zapobiec ewentualności inwestycji groźnych dla mieszkańców. W tej sytuacji poświęcenie lokalnej nazwy geograficznej będzie cennym gestem dobrej woli, wzmacniającym pozycję Gminy.

Nie ma już wątpliwości, że wójt zależy na dobrych relacjach z portem lotniczym i dla tych relacji jest gotowa poświęcić nazwę „Balice”. Elżbieta Burtan nie rozumie, że akcentowanie lokalnej nazwy w nazewnictwie portu lotniczego i jego otoczeniu stanowi dla mieszkańców nie tylko powód do dumy ale jest istotnym elementem promocji Gminy Zabierzów na świecie!

Wbrew oczekiwaniom wójta i ku zdziwieniu obserwatorów, na straży tych wartości i w duchu patriotyzmu lokalnego, staje prawie jednomyślnie Rada Gminy. Radni nie podzielając argumentacji i zamiarów wójta, zmieniają treść uchwały i stanowczo odmawiają usunięcia słowa „Balice” z nazwy przystanku. Continue reading

Rozdali nie swoje?!

 

 

Krótkie uzupełnienie do artykułu: Uwaga! Promocja Gminy Zabierzów.

 

Gminne dożynki w 2014 roku, odbyły się w niedzielę – dnia 24 sierpnia 2014 roku, na terenie Instytutu Zootechniki Państwowego Instytutu Badawczego w Balicach. dożynki 2014

Umowę z Eugeniuszem Witoldem Ślusarskim na zakup przez Gminę Zabierzów tomików jego poezji zawarto w dniu 28 sierpnia 2014 roku, czyli 4 dni po imprezie, na której zostały rozdane…

Protokół przekazania tomików datowano na dzień 1 września 2014 roku, czyli 7 dni po imprezie, na której zostały rozdane…

 

Tomiki poezji Eugeniusza Witolda pt.: „Tu jestem” były rozdawane w pakiecie oficjalnych materiałów promocyjnych Gminy Zabierzów, podczas dożynek w dniu 24 sierpnia 2014 roku.

Tak się zastanawiam nad prawnym aspektem: czy jednostka samorządu terytorialnego (Gmina Zabierzów) może coś rozdać, a dopiero za tydzień to kupić?

 

A kontynuując wątek promocji Gminy Zabierzów, poprzez promowanie kandydata na radnego i autopromocję redaktora gminnej gazety, zakończę cytatem ze Znad Rudawy (nr08 z 2014, s.9):

Dożynki – to nie jest miejsce do niewybrednych akcji promujących siebie (…)

 

Łukasz Grzelewski

Najlepsi z najlepszych,……..a PSZOK nie mają!

Jak powszechnie wiadomo (albo i nie) nasza Gmina Zabierzów, pod rządami elity samorządowców, kierowanych bohatersko przez wójt mgr Elżbietę Burtan, zdobywając wszelkie możliwe nagrody i wyróżnienia dekady, stulecia, a może i milenium (jak zapewne poda niedługo red. Eugeniusz Witold Ślusarski w „Znad Rudawy”), nie wiadomo z jakich przyczyn do dnia dzisiejszego nie posiada Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (popularnego PSZOK)…

Nie wnikając zbyt głęboko w fakt dokonania przez wójt próby bezprzetargowego przekazania prowadzenia PSZOK prywatnemu przedsiębiorcy z Rudawy, którego teren w roku 2014 przekwalifikowano tak, by umożliwić mu m.in. prowadzenie składowania odpadów  niebezpiecznych, odniosę się wyłącznie do marcowej sesji Rady Gminy Zabierzów. Usłyszałem na niej wiele informacji na temat PSZOK: ważne pytania Radnych kiedy wreszcie wójt urządzi PSZOK dla Zabierzowa, czy nie można przeznaczyć na ten cel działki komunalnej, wreszcie czy Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych nie mogłoby prowadzić jego obsługi… I z przykrością stwierdzam, że do dnia dzisiejszego nie usłyszałem odpowiedzi na te pytania. Dlaczego PSZOK to ważny problem? A chociażby dlatego, że pomijając aspekty ekologii i porządku w Gminie, posiadanie PSZOK jest USTAWOWYM WYMOGIEM. Continue reading

Uwaga! Promocja Gminy Zabierzów…

 

 

 

  

 

W roku 2014  (wyborczym) wójt mgr Elżbieta Burtan, będąc urzędującym wójtem Gminy Zabierzów i jednocześnie kandydatem na wójta kolejnej kadencji, postanowiła przeprowadzić akcję promocji Gminy Zabierzów podczas jak to się kiedyś mówiło „centralnych dożynek” w Balicach. I nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie fakt, że jednym z elementów tej promocji stał się tomik, a właściwie pakiet tomików poezji Eugeniusza Witolda Ślusarskiego, czyli znanego wszystkim Redaktora Naczelnego gminnej gazety „Znad Rudawy”.

  Continue reading

System Małej Skuteczności, czyli powiadamianie o SMOG

Na stronie internetowej Urzędu Gminy Zabierzów, wójt zamieszcza informację:
„W trosce o Państwa bezpieczeństwo i szybki przekaz informacji, Urząd Gminy Zabierzów uruchamia system SMS–owego powiadamiania mieszkańców.”
Niestety, nikomu w urzędzie nie wpadło do głowy, żeby ten system (który kosztował mniej więcej tyle, co wynajem choinki – 30tys.) informował mieszkańców o SMOG-u!!!

Na stronie internetowej Urzędu Gminy Zabierzów, wójt zamieszcza informacje:
„Ostrzeżenie o zanieczyszczeniu powietrza: dzieci i młodzież poniżej 25 roku życia, (…)powinny: unikać długotrwałego przebywania na otwartej przestrzeni dla uniknięcia długotrwałego narażenia na podwyższone stężenia zanieczyszczeń; ograniczyć duży wysiłek fizyczny na otwartej przestrzeni: na przykład uprawianie sportu, (…)”
W Zabierzowie na rynku, jak co roku wójt zorganizowała odkryte lodowisko… Gdyby Elżbieta Burtan naprawdę interesowała się stanem powietrza i zdrowiem mieszkańców, powinna zadbać o jego właściwe zabezpieczenie. Można chyba wymagać od firmy chociażby ograniczenia dostępu do lodowiska w okresie podwyższonego stężenia zanieczyszczeń…

Do dziś nie mamy obiecanych przez wójt pyłomierzy, więc nie wiemy jaki jest poziom szkodliwych substancji w naszej Gminie. Pomimo publicznych obietnic, wójt nie zaplanowała w budżecie środków na ten cel. Na szczęście pomyśleli o tym opozycyjni radni i wprowadzili do budżetu 40tys.

Szukanie oszczędności w budżecie, mniej propagandy sukcesu w mediach, a przede wszystkim dobry pomysł na realizację programu ochrony powietrza – takie działania pomogłyby rozwiązać problem.

Benzopiren to jeden z głównych składników SMOG,  związek chemiczny silnie rakotwórczy, występujący wskutek spalania węgla, śmieci i paliw samochodowych. Według danych Krakowskiego Alarmu Smogowego, każdy mieszkaniec Krakowa wdychając powietrze, przyjmuje ilość benzo(a)pirenu odpowiadającą wypaleniu około 2500 papierosów rocznie!!! Niestety, jakość powietrza w Zabierzowie jest porównywalna do krakowskiego, a często zawartość toksyn w naszym SMOGU jest wyższa!

Łukasz Grzelewski

P.S. Jak to pisał red. Ślusarski? Gmina z ambicjami? Wszędzie pierwsi? Lider Samorządu?..


 

Radny Rudawy – Jan Surówka obraża kolegów…

 
Szanowni Państwo,
Mieszkańcy Gminy Zabierzów
 
Dziennik Polski w artykule Barbary Ciryt pt. „Piąta kolumna zamiast budżetu” podał informację, że Radny Gminy Zabierzów – Jan Surówka, reprezentujący Sołectwo Rudawa, cyt.: „…nazwał działania opozycji sabotażem. – To piąta kolumna w gminie Zabierzów – komentował…”
 
Nie odnosząc się do spraw merytorycznych, związanych z budżetem Gminy Zabierzów, uważam takie porównanie za haniebne i pozbawione jakiejkolwiek etyki. Porównywanie Polaków działających zgodnie z literą prawa w wolnym, demokratycznym państwie, do oddziałów armii hitlerowskiej prowadzącej działania sabotażowe i dywersyjne na terenie okupowanego kraju, jest szczytem arogancji, braku wiedzy i przede wszystkim kultury osobistej. Nikt, a szczególnie osoba publiczna (jaką jest reprezentant lokalnej społeczności – Radny Jan Surówka) nie powinien stosować tak daleko idących porównań w stosunku do innych ludzi, a szczególnie do swoich kolegów z Rady Gminy Zabierzów. Niezrozumienie poglądów innego człowieka czy brak argumentów by przekonać innych do swoich racji, nie może być powodem do bezpodstawnego obrażania go, szkalowania jego dobrego imienia czy potwierdzania nieprawdy o nim. Do szczególnej dbałości o wizerunek, zobowiązuje mandat Radnego, który swoją postawą i zachowaniem, ma dawać przykład całej lokalnej społeczności.
 
Z poważaniem
 
Łukasz Grzelewski
Prezes Stowarzyszenia „Czas na Zabierzów”
 
 
P.S. Niniejszym wyjaśniam Panu Radnemu Janowi Surówce, co oznacza pojęcie „Piątej Kolumny” dla Polaka:
 
„…Piąta kolumna, siły wroga działające wewnątrz państwa, podejmujące działania szpiegowskie, akcje sabotażu i dywersji, prowadzące niekiedy działania zbrojne.
(…) w Polsce jako „piątą kolumnę” określa się niemiecką mniejszość narodową i podejmowane przez nią działania w okresie poprzedzającym wybuch II wojny światowej oraz w czasie walk we wrześniu 1939.
 
(…) Z działalnością hitlerowskiej „piątej kolumny” wiążą się także liczne mordy dokonane na ludności polskiej w pierwszych tygodniach okupacji.”
tekst ze strony internetowej http://portalwiedzy.onet.pl/2246,,,,piata_kolumna,haslo.html
 

Czytaj więcej: http://www.dziennikpolski24.pl/region/region-podkrakowski/a/piata-kolumna-zamiast-budzetu,11652620/