Monthly Archives: Lipiec 2017

Polityka w krótkich spodenkach…

Posiedzenie Rady Gminy Zabierzów na sesji nadzwyczajnej odbyło się 6 lipca. Sesja nadzwyczajna, zwoływana jest w szczególnych przypadkach, a w tym konkretnym chodziło o wprowadzenie zmian do wieloletniej prognozy finansowej (tzw. WPF) dla zadań, na które mieszkańcy kilku sołectw czekali od dawna.

.

Przedmiotem obrad były korekty budżetów zadań inwestycyjnych dla Aleksandrowic, Kleszczowa, Zelkowa i Rudawy. Zrozumiałym dla wszystkich była konieczność zwiększenia środków na zadania w Kleszczowie i Aleksandrowicach, gdzie dwukrotnie już ogłaszany przetarg nie wyłonił wykonawcy robót, ze względu na zbyt małe środki zaplanowane przez wójt. Dla inwestycji rozbudowy szkoły w Zelkowie i budowy nowego budynku w Rudawie jeszcze nawet nie ogłoszono przetargu! Skąd więc propozycja zwiększenia budżetu tych zadań odpowiednio o 1,5 miliona i ponad 1,6 miliona złotych?! Przecież kosztorysy zostały opracowane i nie opiewają na takie kwoty… Według wicewójta Stawarza, zwiększenie kwot proponowane jest z czystej ostrożności. Argumentował taką decyzję analogią do sytuacji Aleksandrowic oraz globalnym zwiększeniem cen w budownictwie.

.

Ale…. dla bacznych obserwatorów sytuacji w Zabierzowie jasne będzie, że zaproponowane przez wójt Elżbietę Burtan zmiany zostały Radzie przedstawione „w pakiecie” w taki sposób, żeby głosowano nad wszystkimi razem. Nie trudno odnieść zatem wrażenie, że cel tej konstrukcji był następujący:

…skoro Aleksandrowicom tak zależy na zapleczu sportowym dla KS Topór, to chyba ich Radna i Radni opozycji nie będą przeciw i zaakceptują bezkrytycznie wszystkie zmiany?…

To nie jest zachowanie fair – to jest sprytna próba zupełnie nieuzasadnionego zwiększenia kwoty rudawskiej inwestycji i polityczna gra na emocjach. W związku z tym, że od samego początku budynek w Rudawie budził wielkie kontrowersje, grupa opozycyjnych Radnych złożyła formalny wniosek o oddzielenie tej inwestycji od pozostałych trzech, co do których nikt nie miał wątpliwości, że pieniędzy potrzebują. Efektem takiego wniosku była bezprecedensowa sytuacja, w której to Radni koalicyjnej grupy widząc że są w mniejszości, zerwali obrady i bez słowa wyszli z Sesji, powodując tym samym brak kworum (z łac. quorum) i blokując możliwość kontynuowania posiedzenia Rady.

.

To zdarzyło się w Zabierzowie chyba po raz pierwszy (przynajmniej ja nie pamiętam innego przykładu) i niestety pokazało kompletną niedojrzałość osób, wybranych przez mieszkańców na swoich reprezentantów. Okazało się, że chęć „przepchania” uchwały za wszelką cenę, stała się ważniejsza niż dyskusja, merytoryczne argumenty i próba porozumienia… Po stwierdzeniu nieobecności Radnych, Przewodnicząca Rady Gminy Zabierzów – Pani Maria Kwaśnik – wyznaczyła kolejny termin Sesji, na dzień 12 lipca.

.

Dziwnym też trafem, nagrania z Sesji nadzwyczajnej nie znajdziemy na oficjalnym kanale Youtube Gminy Zabierzów… Dlaczego ktoś zablokował dostęp do nagrań? Wstyd przed wyborcami? Mam nadzieję, że to tylko usterki techniczne lub zwykłe niedopatrzenie! Proszę ludziom pokazać, co działo się na tej Sesji!..

.

Obrady sesji nadzwyczajnej w dniu 6 lipca 2017 roku opuścili:

Wiceprzewodniczący Rady Gminy – Andrzej Krawczyk;

Wiceprzewodniczący Rady Gminy – Henryk Krawczyk;

Przewodniczący Komisji budżetowej – Wojciech Stępień;

Przewodniczący Komisji rewizyjnej – Wiesław Czajowski;

Przewodniczący Komisji planowania – Tadeusz Brzuchacz;

Jacek Kozera;

Jan Surówka;

Kazimierz Kapelan.

.

.

Brawo Panowie!