Zaufanie

kątem oka1

Drodzy Czytelnicy!!!
Dostaliście dzisiaj do rąk nową gazetę.  Treści w niej zawarte będą mówić o prawdziwych problemach, o ludziach i tym wszystkim co dzieje się w „naszej małej Ojczyźnie”. Gwarancją tego jest zarówno zespół redakcyjny jak i osoby, które dla tej gazety będą pisać. Skąd pomysł na zmianę ?  Jednym z powodów jest zapewne  powstanie Stowarzyszenia „Czas na Zabierzów”. Stąd nazwa gazety, stąd też jej linia programowa. Stowarzyszenie tworzą mieszkańcy naszej gminy, którym jej problemy leżą na sercu, którzy chcą, aby zaczęło się coś w gminie zmieniać. Bo czas na dobre zmiany jest zawsze! Nawet wtedy, kiedy jesteśmy utrzymywani w przeświadczeniu, że wszystko jest w należytym porządku, że wszystko jest dobre i pod kontrolą. A wydaje się, że tak wcale nie jest. Każda nawet najlepsza władza z czasem się zużywa, deformuje i zaczyna popadać w rutynę. Jeśli do tego utrzymywana jest przez najbliższe otoczenie w przeświadczeniu, że jest najlepsza  i nieomylna – zaczyna popełniać błędy.  Jeśli z grona osób współpracujących eliminowani są ludzie, którzy pozwalają sobie na zachowanie minimum własnego zdania i konstruktywnej krytyki  to jest to pierwszy sygnał, że zaczynamy mieć tutaj do czynienie z początkami władzy autorytarnej. Argument utraty zaufania do współpracownika, radnego a nawet przewodniczącego komisji – co jak zapewne Państwo wiecie miało miejsce w przypadku odwołania Pana Jerzego Cywickiego – jest w naszej opinii tylko pustym frazesem, nie niosącym za sobą żadnej treści. Tak naprawdę jest prezentacją i pokazem siły, gestem mówiącym: „Ja tu rządzę!”. Szkoda tylko, że brakuje szczerej informacji o rzeczywistych powodach podejmowania niektórych decyzji – w tym personalnych. A nie o to nam przecież chodzi. Dziwne jest także to, że tak łatwo można wywierać naciski na organ stanowiący, jakim jest Rada Gminy.  „Ale o tym w następnym odcinku” – cytując pewną reklamę programu telewizyjnego. Co się kryje pod pojęciem „utrata zaufania”? Pracodawca może powołać się na utratę zaufania jako przyczynę rozwiązania umowy o pracę z pracownikiem. Wystarczy, że racjonalnie uzasadni swoją decyzję i na przykład wykaże niesumienność pracownika. Jak podaje bogate orzecznictwo prawa pracy w tym zakresie, przyczyna ta powinna być prawdziwa, rzeczywista i konkretna. Tyle i aż tyle. Natomiast zupełnie abstrakcyjnym wydawać się może określenie utraty zaufania w stosunku do przewodniczącego komisji Rady Gminy.

          Uprzedzając reakcje pewnych środowisk na powstanie naszego Stowarzyszenia uprzejmie informuję, że nie pretenduje ono do miana opozycji. Chcemy być jednym z elementów systemu organizacji pozarządowych w naszej Gminie. Chcemy rozmawiać o sukcesach i planach na przyszłość, ale również o niepowodzeniach, porażkach, problemach i o możliwościach ich rozwiązywania.

Piotr Miller

Wiceprezes Stowarzyszenia
„CZAS NA ZABIERZÓW”