Balice w…… Krakowie?

London Airport Gatwick,
Heathrow Airport,
Port Lotniczy Moskwa-Szeremietiewo,
Flughafen Berlin Schönefeld,
Aeroporti di Roma Fiumicino,
Euro Airport Basel, Mulhouse, Freiburg…

… tam lokalne władze nie wstydzą się nazw swoich miejscowości!

 

 

 

Sesja Rady Gminy – maj 2015

Elżbieta Burtan składa projekt uchwały w sprawie zmiany nazwy przystanku kolejowego „Kraków-Balice”. W pierwszych akapitach czytamy:

Uwzględniając wniosek spółki Międzynarodowy Port Lotniczy im. Jana Pawła II Kraków-Balice Sp. z o.o. z dnia 13.2.2015 r. (…), mając na uwadze współpracę w zakresie rozwoju infrastruktury zmniejszającej uciążliwości dla mieszkańców Gminy związane z ruchem portu lotniczego, Rada Gminy Zabierzów pozytywnie opiniuje zamierzoną zmianę nazwy przystanku kolejowego Kraków-Balice na Kraków Airport

Wójt oczekuje zgody Rady Gminy na wykreślenie z nazwy przystanku słowa „Balice”.

… sprzeciw wobec zmiany nazwy jawi się jako niecelowy, utrudni bowiem działalność zarządcy portu lotniczego, nie przynosząc przy tym Gminie korzyści – dobra współpraca z zarządcą portu jest zaś potrzebna, już choćby po to, aby zapewnić jak największy wpływ mieszkańców na proces inwestycyjny na lotnisku, pomóc ograniczyć uciążliwości związane z ruchem lotniska i zapobiec ewentualności inwestycji groźnych dla mieszkańców. W tej sytuacji poświęcenie lokalnej nazwy geograficznej będzie cennym gestem dobrej woli, wzmacniającym pozycję Gminy.

Nie ma już wątpliwości, że wójt zależy na dobrych relacjach z portem lotniczym i dla tych relacji jest gotowa poświęcić nazwę „Balice”. Elżbieta Burtan nie rozumie, że akcentowanie lokalnej nazwy w nazewnictwie portu lotniczego i jego otoczeniu stanowi dla mieszkańców nie tylko powód do dumy ale jest istotnym elementem promocji Gminy Zabierzów na świecie!

Wbrew oczekiwaniom wójta i ku zdziwieniu obserwatorów, na straży tych wartości i w duchu patriotyzmu lokalnego, staje prawie jednomyślnie Rada Gminy. Radni nie podzielając argumentacji i zamiarów wójta, zmieniają treść uchwały i stanowczo odmawiają usunięcia słowa „Balice” z nazwy przystanku.

 

Sesja Rady Gminy – czerwiec 2015

Wójt nie daje za wygraną. Mimo, że Rada Gminy Zabierzów już poprzednio podjęła uchwałę, Elżbieta Burtan kieruje po raz kolejny projekt o wyrażenie zgody na usunięcie nazwy „Balice”. Bardzo jej zależy na podjęciu uchwały na początku obrad, bo Pan Prezes się spieszy do swoich zajęć… Pan Prezes Pamuła przemawia do radnych przekonując, że, cyt.:

…oczywiście PLK podjęło już decyzję, że będzie to Kraków-Airport…” (dotyczy zmiany nazwy)

dając tym samym do zrozumienia, że właściwie wynik głosowania nie ma już większego znaczenia. Tym razem głosowanie daje wynik zadowalający wójt i prezesa. Presję wytrzymuje tylko ośmiu radnych, którzy konsekwentnie, po raz kolejny sprzeciwiają się usunięciu nazwy, ale reszta głosuje tak, jak tego chciała Elżbieta Burtan. Teraz wójt może okazać zarządcy lotniska „cenny gest dobrej woli, wzmacniający pozycję” i żywić naiwną nadzieję, że w ramach rewanżu zostanie ograniczona uciążliwość lotniska. Pusty śmiech ogarnia…

 

Epilog:

Nikomu w Urzędzie Gminy nie chciało się sprawdzić, jakie są zasady zmian nazewnictwa stosowane przez PKP. Nikt na sesji nie umiał zweryfikować informacji prezesa portu lotniczego. Być może było to nawet na rękę Elżbiecie Burtan. Więc ja to sprawdziłem, zwracając się bezpośrednio do ówczesnego rzecznika prasowego PKP – Pana Mirosława Siemieńca. I w krótkim czasie otrzymałem następującą odpowiedź:

Wobec braku powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie nazewnictwa stacji i przystanków kolejowych, kwestie te, na liniach zarządzanych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., reguluje Procedura dotycząca nazewnictwa stacji i przystanków osobowych, przyjęta do stosowania uchwałą Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., w ramach statutowych uprawnień do wydawania zarządzeń wewnętrznych, regulaminów oraz innych regulacji normujących organizację i działalność Spółki…

Nazwa stacji/przystanku co do zasady winna być tożsama z nazwą miejscowości (w brzmieniu ustalonym w wykazie urzędowych nazw miejscowości),  w której się znajduje

W miejscowościach, w których znajduje się kilka stacji – w nazwie każdego z obiektów pierwszy człon powinien być tożsamy z nazwą miejscowości, w której się znajduje, a drugi człon – rozróżniający, powinien jednoznacznie wskazywać na usytuowanie obiektu, np. dzielnicę miasta (np. Przemyśl Zasanie, Kraków Płaszów), kierunek świata (np. Opoczno Południe, Warszawa Wschodnia), nazwę ogólnie znanego obiektu użyteczności publicznej (np. Warszawa ZOO, Szymany Lotnisko), w pobliżu którego dana stacja jest zlokalizowana…

Przy zmianie nazwy stacji na wniosek podmiotu komercyjnego – należy przedłożyć opinię rady gminy (w formie uchwały), na terenie której leży obiekt…

Co do zasady, zmiana nazwy stacji na wniosek podmiotu komercyjnego, polega na dodaniu na końcu dotychczasowej nazwy, dodatkowego członu – z zaznaczeniem, że zarządca infrastruktury podejmuje zawsze działania, by nazwa była możliwie najkrótsza…

Powyższe spowoduje, że w świadomości pasażerów – identyfikacja pod względem lokalizacji danej stacji – nie będzie zatracona

 

Trzeba jasno i wyraźnie powiedzieć, że to przez brak jakiegokolwiek zaangażowania Elżbiety Burtan, nazwa Balice bezpowrotnie zniknęła z tablic przy Porcie Lotniczym w…….. Balicach!

Smutne, że nawet PKP są bardziej nastawione na poszanowanie tradycji i lokalny patriotyzm, niż władze Gminy Zabierzów.  To przerażające!

 

Łukasz Grzelewski