Szklany ale nie przejrzysty.

ratusz1

Szklana wieża, szklany dach, szklana winda. Ale czy Urząd Gminy jest przejrzysty?

Publiczny, ogólnodostępny rejestr umów cywilno-prawnych jest jednym z filarów przejrzystości działania władz samorządowych. Idac śladem innych samorządów, podjąłem próbę wprowadzenia takiego rejestru również w naszej gminie. Liczyłem na zrozumienie, jednak zderzyłem się ze ścianą. Nie wiem dlaczego Urząd Gminy Zabierzów nie chce iść z postępem, ale najwidoczniej ma jakieś powody… Rejestry umów udostępniane są „na wniosek” czyli po 14 dniach od złożenia odpowiedniego pisma, dlaczego więc nie mogą zostać zamieszczone na stronie Biuletynu Informacji Publicznej i aktualizowane co miesiąc? Tego nie wiem. Mam nadzieję, że Państwo również poprzecie tą ogólnopolską już akcję. Piszcie, wnioskujcie o interesujące Was informacje, w końcu urząd ma służyć mieszkańcom, a urzędnicy są opłacani z naszych podatków!

W razie problemów, nasze stowarzyszenie udzieli Państwu wszelkiej pomocy i darmowych porad. Zapraszam do współpracy.

Poniżej przedstawiam fragment pisma (kolejnego już!) skierowanego do Pani Wójt Elżbiety Burtan:

„…

Szanowna Pani
Elżbieta Burtan
Wójt Gminy Zabierzów

…Pragnę wykazać, że utworzenie i udostępnienie Centralnego rejestru umów cywilno-prawnych w ramach Biuletynu Informacji Publicznej, wpisywałoby się ogólny nurt zmierzający ku zwiększeniu przejrzystości i jawności działania organów administracji publicznej, pozytywnie wpływając na relacje tychże organów z obywatelami, a także budowało ich wzajemne zaufanie. Zwracam uwagę, że wiele Urzędów już opublikowało taki rejestr umów.
Spełnienie niniejszego wniosku nie powinno rodzić większych trudności, gdyż zgodnie z pismem znak: WFK.3222.12.2015 z dnia 23 kwietnia 2015 roku, Urząd Gminy Zabierzów prowadzi pełny rejestr umów cywilno-prawnych w formie elektronicznej, edytowalnej w powszechnie dostępnym programie Excel.

Przypominam, że wniosek o upublicznienie rejestru umów cywilno-prawnych został wysłany do Urzędu Gminy Zabierzów już dwukrotnie. W odpowiedzi, pismem WFK.3222.12.2015 z dnia 23 kwietnia 2015 roku Pan Wojciech Burmistrz, działając w imieniu Pani Wójt Elżbiety Burtan, udzielił następującej informacji cyt.: „nie planuje się publikacji zbiorów, o których mowa (…)”. W kolejnym piśmie WFK.3222.16.2015 z dnia 27 kwietnia 2015 roku Pan Wojciech Burmistrz, działając w imieniu Pani Wójt Elżbiety Burtan, udzielił następującej informacji cyt.: „Powyższy wniosek będzie brany pod rozwagę przy podejmowaniu w przyszłości przez Gminę Zabierzów działań zmierzających do zwiększenia przejrzystości finansów publicznych.”

Sformułowanie to jest wysoce nieprofesjonalne, zaskakujące i dość aroganckie jak na najlepszy samorząd X-lecia. Takie „lanie wody”, żeby się obywatel odczepił… Jednak skoro Urząd przyjął tak enigmatyczną i mało konkretną formę korespondencji, bardzo proszę o doprecyzowanie, czy sformułowanie: „…będzie brany pod rozwagę przy podejmowaniu w przyszłości…” oznacza, że wniosek będzie uwzględniony, czy nie będzie, a jeżeli będzie to kiedy? Zaznaczam, że przyszłość to okres od teraz do nieskończoności, więc prosiłbym o zawężenie go do dni, miesięcy i lat.

Treść obu wyżej zamieszczonych odpowiedzi, w mojej ocenie zaprzecza jakiejkolwiek dobrej woli i szczerym chęciom ujawnienia na forum publicznym wnioskowanych dokumentów. Jest to dla mnie zupełnie niezrozumiałe szczególnie, że nie rodzi po stronie Urzędu żadnych dodatkowych kosztów.

Jednocześnie uprzejmie informuję, że do czasu zamieszczenia przez Gminę Zabierzów wspomnianego rejestru na stronie BIP, w myśl wspomnianej już zasady przejrzystości, będę wnioskował o dostęp do wszelkich informacji publicznych wytworzonych przez kierowany przez Panią Urząd w cyklu miesięcznym.

                                             Z wyrazami szacunku

Łukasz Grzelewski

Prezes Stowarzyszenia,
Redaktor Naczelny Biuletynu