Dziękujemy Panie Stanisławie!..

AVATARW imieniu Zarządu Stowarzyszenia „Czas na Zabierzów”, składam na ręce Radnego Stanisława Dama serdeczne podziękowania za reklamę wydawanego przez nas miesięcznika CZAS GMINY ZABIERZÓW na ostatnim zebraniu wiejskim w Nielepicach.  Nigdy nie uważałem, żeby zebranie wiejskie było właściwym miejscem na taką reklamę, ale jeżeli sam sołtys w obecności wójta gminy polecił mieszkańcom nasze wydawnictwo, liczymy na dalszą współpracę. Czujemy się docenieni, zaszczyceni i zapraszamy pozostałych radnych naszej Gminy do podejmowania podobnych inicjatyw.

Z poważaniem

Łukasz Grzelewski

Prezes Stowarzyszenia „Czas na Zabierzów”
Redaktor Naczelny Biuletynu
CZAS GMINY ZABIERZÓW