Mają rozmach…

Gmina Zabierzów za kolportaż „Dodatku do gazety Znad Rudawy” do wszystkich posesji płaci osobie fizycznej 36.720 złotych brutto! Umowa została zawarta na okres od lutego do grudnia 2017.

 

Wypis z Rejestru umów z art. 4, pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych – stan na 24.03.2017

No to liczymy!

36 720 zł : 12 miesięcy = 3 060 zł brutto miesięcznie. Nie wiedząc, jaki jest nakład Dodatku zakładam, że trzeba go dostarczyć do 10 000 punktów (tzw. druk bezadresowy).

Sprawdzam na KALKULATOR POCZTA POLSKA i oto wynik:

10 000 egz. x 12 groszy (waga ulotki w przedziale ponad 5 do 10 gram) = 1 200 zł brutto / miesiąc

Porównanie: 3 600 : 1 200 = 3

Wniosek: Gmina Zabierzów przepłaca 3 – krotnie.

Bardzo proszę Elżbietę Burtan o wyjaśnienie, czy wyłoniono „roznosiciela”w trybie konkurencyjnym, czy też nikomu nie chciało się sprawdzić innych ofert? Oczywiście retorycznie, bo nie liczę na odpowiedź…

Łukasz Grzelewski