Najlepsi z najlepszych,……..a PSZOK nie mają!

Jak powszechnie wiadomo (albo i nie) nasza Gmina Zabierzów, pod rządami elity samorządowców, kierowanych bohatersko przez wójt mgr Elżbietę Burtan, zdobywając wszelkie możliwe nagrody i wyróżnienia dekady, stulecia, a może i milenium (jak zapewne poda niedługo red. Eugeniusz Witold Ślusarski w „Znad Rudawy”), nie wiadomo z jakich przyczyn do dnia dzisiejszego nie posiada Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (popularnego PSZOK)…

Nie wnikając zbyt głęboko w fakt dokonania przez wójt próby bezprzetargowego przekazania prowadzenia PSZOK prywatnemu przedsiębiorcy z Rudawy, którego teren w roku 2014 przekwalifikowano tak, by umożliwić mu m.in. prowadzenie składowania odpadów  niebezpiecznych, odniosę się wyłącznie do marcowej sesji Rady Gminy Zabierzów. Usłyszałem na niej wiele informacji na temat PSZOK: ważne pytania Radnych kiedy wreszcie wójt urządzi PSZOK dla Zabierzowa, czy nie można przeznaczyć na ten cel działki komunalnej, wreszcie czy Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych nie mogłoby prowadzić jego obsługi… I z przykrością stwierdzam, że do dnia dzisiejszego nie usłyszałem odpowiedzi na te pytania. Dlaczego PSZOK to ważny problem? A chociażby dlatego, że pomijając aspekty ekologii i porządku w Gminie, posiadanie PSZOK jest USTAWOWYM WYMOGIEM.

Wracając do marcowej sesji roku 2016, dwie informacje przekazane przez Elżbietę Burtan – wójt Gminy Zabierzów oraz Anettę Kucharską – Kierownik Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarowania Odpadami Urzędu Gminy Zabierzów, okazały się – jak to się dyplomatycznie mówi – „nieco” odbiegać od prawdy…

Informacja 1: mgr Elżbieta Burtan – Wójt Gminy Zabierzów stwierdziła (w kontekście poszukiwania rozwiązań dla lokalizacji PSZOK dla Zabierzowa) cyt.:

„dzisiaj mamy tylko dwie możliwości: albo rozmawiać ze Skawiną albo z Krakowem (…)
bo żadna inna Gmina na dzień dzisiejszy PSZOK nie ma…”

Informacja 2: Anetta Kucharska – Kierownik Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarowania Odpadami Urzędu Gminy Zabierzów cyt.:

jeżeli chodzi o temat PSZOK to jest to temat rozległy (…)
analizy jeśli chodzi o działki komunalne były przeprowadzane (…)
urządzenie takiego PSZOK-u to nie jest li tylko wskazanie działki komunalnej, ale cała logistyka,.. to są koszty rzędu 10 milionów złotych

 

Nie do końca wierząc, że tylko dwie Gminy posiadają PSZOK i trochę zaszokowany rzuconą kwotą 10 000 000 zł, a także po latach obserwacji, doświadczeń i prostowania różnych informacji, uruchomił mi się (chyba na stałe) taki automat weryfikacyjny, który włącza się szczególnie w przypadku Gminy Zabierzów, więc co było robić: SPRAWDZIŁEM i te dane…

W celu ustalenia prawdy, wystosowałem w trybie dostępu do informacji publicznej pakiet pytań do kilkunastu Gmin Małopolski, a żeby móc porównać wyniki do Gminy Zabierzów przyjąłem, że liczba mieszkańców powinna wahać się pomiędzy 20, a 30 tys. Poniżej przedstawiam zestawienie informacji jakie otrzymałem. Dane zostały przekazane drogą elektroniczną, są publiczne, do sprawdzenia w Redakcji Biuletynu „Czas Gminy Zabierzów”.

.
.
W kwestii wypowiedzi Anetty Kucharskiej dotyczącej słów cyt.:

…analizy, jeśli chodzi o działki komunalne były przeprowadzane (…)

poniżej przedstawiam dwa pisma… jednocześnie bardzo proszę każdego, kto znajdzie w nich odpowiedź na pytanie o inne, rozważane lokalizacje PSZOK o kontakt z Redakcją… 🙂

 

Jeden kierownik, jedna sprawa, dwa pisma, dwie różne odpowiedzi… Kto to ogarnie?

Pismo 1. Na pytanie mieszkańca, czy Gmina rozważała inną lokalizację – odpowiedź przecząca.

Pismo 2. Na pytanie Radnej Doroty Kęsek: „Jakie inne lokalizacje były poszukiwane?.. – brak jakiejkolwiek konkretnej odpowiedzi;

 Za to w obu pismach znajduje się cała litania uzasadnień (o które nikt nie prosił) dla wskazania przez Gminę prywatnych działek w Rudawie, na potrzeby lokalizacji PSZOK! Takie zabierzowskie, bezprzetargowe partnerstwo publiczno-prywatne? 😉 Bez komentarza…

– Nie wiem, dlaczego Zabierzów do dziś nie ma PSZOK…
– Nie wiem dlaczego inne Gminy jakoś sobie z tym problemem poradziły już w 2013 roku, a niektóre mają nawet 2 składowiska!!!
– Nie wiem, skąd Pani Anetta Kucharska wzięła kwotę 10 000 000 zł…
– Nie wiem, dlaczego nikt nie szukał alternatywnych lokalizacji dla zabierzowskiego PSZOK…
– Nie wiem dlaczego obsługą PSZOK nie może zająć się Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Zabierzowie…

.
W czym tkwi zatem problem? Może w zarządzaniu, a może w braku wiedzy, a może… jakoś to będzie?

Łukasz Grzelewski