Jak powstaje „Znad Rudawy”?

 

Ot, z czystej ciekawości, zwróciłem się do Samorządowego Centrum Kultury i Promocji w Zabierzowie o informacje dotyczące zasad wyboru wykonawcy usługi drukowania naszego Gminnego periodyku o szumnym i tajemniczym tytule „Znad Rudawy”. Odpowiedź jest dłuuuuga, więc zamieszczam ją w postaci pliku tutaj: 

 

 

 

 

Konkluzja za to jest krótka i zamieszczam ją poniżej:

Kryterium „odległość od siedziby redakcji do miejsca składu miesięcznika”, jak podaje Zamawiający, przyjęto dla obniżenia wartości zamówienia, a tym samym zapewnienia właściwego gospodarowania finansami publicznymi. Przecząc temu założeniu, Zamawiający nie wybrał oferty najtańszej, czyli kryterium nie przyniosło zakładanej korzyści finansowej, a wręcz odwrotny efekt. Skutkiem wprowadzenia kryterium „odległości”, była ponadto eliminacja Wykonawców mających siedzibę poza Zabierzowem! Zamawiający uzasadnia celowość zastosowania kryterium „odległości”, możliwością generowania dodatkowych kosztów przewyższających różnice pomiędzy ofertami. Jednak przyjmując transport ubezpieczonej (do pełnej wartości nakładu!), kurierskiej przesyłki ekspresowej (dostawa drugiego dnia do godziny 9.00!) na palecie np. ze Świnoujścia do Zabierzowa, koszt przesyłki wynosi około 135 złotych brutto (sprawdziłem – dane z dnia 27.02.2017)!!! O jakich więc różnicach w cenie mówimy?! Ponadto można było z powodzeniem założyć, że oferta powinna zawierać koszty transportu! I po kłopocie…

 

W kryterium „kompletności dokumentacji”, Zamawiający nie wskazał jego jednoznacznej definicji. Dopuszczając w ofertach „niewielkie braki”, jednocześnie nie określając ich rozmiaru, Zamawiający nie miał możliwości rzetelnego i obiektywnego przedstawienia zasad oceny tego kryterium Wykonawcom. Mimo, że „kompletność dokumentacji” została określona jako kryterium, Zamawiający odrzucił dwie oferty, nie poddając ich ocenie, więc Wykonawcy którzy złożyli te oferty, zostali potraktowani w sposób dyskryminacyjny.

  

Przyjmując od samego początku błędne założenia i wątpliwe kryteria wyboru, przedmiot zamówienia jakim był druk miesięcznika „Znad Rudawy”, został zlecony za dużo wyższą cenę niż oferowali niektórzy Wykonawcy. Na 15 złożonych ofert, 9 miało niższą cenę od oferty wybranej! Usługa mogła być więc zrealizowana za mniejsze pieniądze, a zaoszczędzone środki przeznaczone na inną działalność z zakresu kultury. Poniżej symulacja, ile można zaoszczędzić rocznie na druku „Znad Rudawy”, przeprowadzając konkurs ofert NORMALNIE.

 

 

 

Łukasz Grzelewski

 

P.S.
Artykuły pisze Redakcja. Drukuje „DRUKMAR”. A czy ktoś wie, kto prowadzi skład gazety „Znad Rudawy”? Bo nigdy, w żadnym ogłoszeniu nie znalazłem takiej informacji… Ale się dowiem! To też są koszty.