Radny Rudawy – Jan Surówka obraża kolegów…

 
Szanowni Państwo,
Mieszkańcy Gminy Zabierzów
 
Dziennik Polski w artykule Barbary Ciryt pt. „Piąta kolumna zamiast budżetu” podał informację, że Radny Gminy Zabierzów – Jan Surówka, reprezentujący Sołectwo Rudawa, cyt.: „…nazwał działania opozycji sabotażem. – To piąta kolumna w gminie Zabierzów – komentował…”
 
Nie odnosząc się do spraw merytorycznych, związanych z budżetem Gminy Zabierzów, uważam takie porównanie za haniebne i pozbawione jakiejkolwiek etyki. Porównywanie Polaków działających zgodnie z literą prawa w wolnym, demokratycznym państwie, do oddziałów armii hitlerowskiej prowadzącej działania sabotażowe i dywersyjne na terenie okupowanego kraju, jest szczytem arogancji, braku wiedzy i przede wszystkim kultury osobistej. Nikt, a szczególnie osoba publiczna (jaką jest reprezentant lokalnej społeczności – Radny Jan Surówka) nie powinien stosować tak daleko idących porównań w stosunku do innych ludzi, a szczególnie do swoich kolegów z Rady Gminy Zabierzów. Niezrozumienie poglądów innego człowieka czy brak argumentów by przekonać innych do swoich racji, nie może być powodem do bezpodstawnego obrażania go, szkalowania jego dobrego imienia czy potwierdzania nieprawdy o nim. Do szczególnej dbałości o wizerunek, zobowiązuje mandat Radnego, który swoją postawą i zachowaniem, ma dawać przykład całej lokalnej społeczności.
 
Z poważaniem
 
Łukasz Grzelewski
Prezes Stowarzyszenia „Czas na Zabierzów”
 
 
P.S. Niniejszym wyjaśniam Panu Radnemu Janowi Surówce, co oznacza pojęcie „Piątej Kolumny” dla Polaka:
 
„…Piąta kolumna, siły wroga działające wewnątrz państwa, podejmujące działania szpiegowskie, akcje sabotażu i dywersji, prowadzące niekiedy działania zbrojne.
(…) w Polsce jako „piątą kolumnę” określa się niemiecką mniejszość narodową i podejmowane przez nią działania w okresie poprzedzającym wybuch II wojny światowej oraz w czasie walk we wrześniu 1939.
 
(…) Z działalnością hitlerowskiej „piątej kolumny” wiążą się także liczne mordy dokonane na ludności polskiej w pierwszych tygodniach okupacji.”
tekst ze strony internetowej http://portalwiedzy.onet.pl/2246,,,,piata_kolumna,haslo.html
 

Czytaj więcej: http://www.dziennikpolski24.pl/region/region-podkrakowski/a/piata-kolumna-zamiast-budzetu,11652620/