RUDAWA – NASZA SPRAWA!..

Kolejny już raz, mieszkańcy Rudawy wypowiedzieli się w sprawie kontrowersyjnej i uciążliwej inwestycji, realizowanej na terenie ich sołectwa.

(Ja, co prawda nie jestem mieszkańcem Rudawy, ale jako Prezes Stowarzyszenia „Czas na Zabierzów”, zostałem poproszony o wypowiedź. Łukasz Grzelewski)

 

Fragmenty sesji

Szczegóły w następnym numerze naszego miesięcznika.

wszyscy1