SKOK NA SZKOŁĘ

Szkola_1

Na końcu artykułu znajduje się nagranie z posiedzenia Komisji Budżetowej

WPF – Wieloletnia Prognoza Finansowa – jest to dokument strategiczny, wieloletni, stanowiący podstawę rozwoju samorządu. Art. 226 Ustawy o finansach publicznych informuje, że WPF powinna być realistyczna i określać dla każdego roku budżetowego, kwoty wydatków na planowane i realizowane przedsięwzięcia. Niewątpliwie inwestycją taką jest rozbudowa szkoły podstawowej w Zabierzowie.
Inicjatywa w sprawie sporządzenia projektu uchwały dotyczącej WPF jak i wprowadzania do niej zmian, należy wyłącznie do wójta.

16 listopada
Elżbieta Burtan przedkłada Radzie Gminy Zabierzów projekt WPF na lata 2016 -2024.
Limity wydatków na rozbudowę szkoły jeszcze wtedy wynoszą:
2016r. – 3,5mln,
2017r. – 4,6mln,
2018r. – 3,3mln.

Zgodnie z WPF, w opracowanym przez wójt Elżbietę Burtan projekcie budżetu gminy na rok 2016 zostały zatem zaplanowane wydatki na szkołę w wysokości 3,5 mln.

10 grudnia
Obraduje Komisja budżetowa. Komisja, a właściwie Radny Czajowski formułuje wniosek, którego przesłanki są tak irracjonalne, że samo komentowanie go na łamach gazety, uwłacza jakimkolwiek przyjętym normom. Ale, że hasło przewodnie CZAS-u brzmi „tylko fakty”, więc pozwolę sobie temat rozwinąć. Otóż wspomniany radny wnioskuje o wstrzymanie rozbudowy szkoły i zdjęcie kwoty 3,5mln zł z budżetu na rok 2016. Czyni to, opierając się na pogłoskach o możliwości przeprowadzenia przez Rząd RP reformy szkolnictwa (słynna sprawa likwidacji gimnazjów). O dziwo! komisja ochoczo przychyla się do wniosku co jest o tyle zaskakujące, że Ministerstwo Edukacji Narodowej podaje do wiadomości informację, że nie prowadzi żadnych prac nad takimi zmianami…
Przewodniczący komisji – radny Stępień – prezentuje na komisji jak to określa swoje prywatne stanowisko cyt.: …są nieprzewidywalne działania… nie wiemy, co nas czeka… jest niestabilność w tym momencie… widzę co się dzieje w innych poważnych dziedzinach naszego kraju… a my tu mamy problem i różnie może być…”
Z tych enigmatycznych fragmentów zrozumiałem, że chodzi o hipotetyczną reformę gimnazjalną (swoją drogą prywatne stanowisko Radnego na oficjalnym posiedzeniu komisji? Dziwne…). Radny Kozera proponuje wstrzymanie się z realizacją inwestycji na rok, żeby „zobaczyć, co się będzie działo z systemem oświaty…”
(A cóż by się mogło dziać z systemem?… przecież bez względu na jakąkolwiek reformę ilość dzieci się nie zmieni… A może to niektórym radnym zmienił się system… wartości?)


W posiedzeniu Komisji uczestniczy Elżbieta Burtan, która w taki oto sposób reaguje na stanowisko komisji, cyt.: „…może coś zostawić jednak w WPF, bo może akurat uda się przeprowadzić jakiś przetarg jesienią czy w połowie roku… proponuję zostawić pół miliona w tym roku (2016)… a będzie reforma czy nie będzie… to jeszcze będziemy rozmawiać…”. Cóż, zapewne właśnie taka reakcja wójt „w obronie” szkoły powoduje, że Komisja „łaskawie” wnioskuje o zmniejszenie kwoty nie o 3,5mln, a jedynie o 3mln.

Wójt Elżbieta Burtan ani razu podczas trwania posiedzenia komisji budżetowej nie zawnioskowała o pozostawienie całej kwoty 3,5mln. Ani jeden raz! Dlaczego?.. (nagranie pełnej treści posiedzenia komisji budżetu, znajduje się w posiadaniu Redakcji i zostanie udostępniona na stronie internetowej www.czas.info.pl).

14 grudnia
Radni Jerzy Cywicki, Edmund Dąbrowa, Jerzy Kowalik i Dorota Kęsek oraz Rada Sołecka Zabierzowa organizują spotkanie z Radą Rodziców, na którym przedstawiają całą sytuację. Na spotkanie przychodza też nauczyciele. Rusza społeczna akcja informacyjna w obronie rozbudowy szkoły. Zbierane są podpisy pod protestem, rozwieszane ulotki. I całe szczęście, bo dopiero pod presją społeczną, obecny na spotkaniu przewodniczący komisji budżetu deklaruje zwołanie nadzwyczajnego posiedzenia komisji budżetu i komisji edukacji z wizją lokalną w zabierzowskiej szkole.

18 grudnia
Fala protestów dociera do Ratusza. Mimo wszystko, Wójt Elżbieta Burtan decyduje się na wprowadzenie do budżetu autopoprawki i odebranie szkole 1,5mln zł. Na rozbudowę szkoły w 2016 roku z przewidzianych 3,5mln, pozostaje tylko 2 mln!
Rada Gminy zatwierdza propozycję wójt, podejmując uchwałę w tej sprawie na sesji.

Fakty
W myśl obowiązujących przepisów zmiana kwot wydatków na realizację przedsięwzięć może nastąpić w dwóch przypadkach:
– w wyniku uchwały rady gminy zmieniającej zakres wykonywania inwestycji,
– w wyniku uchwały wstrzymującej wykonywanie przedsięwzięcia.
Zgodnie z przepisami, jeżeli Rada Gminy nie postanowi o zaniechaniu realizacji, okresowym wstrzymaniu realizacji lub ograniczeniu rzeczowego zakresu inwestycji, to nie może ona bez zgody Wójta, zmniejszyć wydatków zaplanowanych w budżecie na realizację tej inwestycji. Zatem bez względu na to, jak tłumaczy się z całej sytuacji wójt Elżbieta Burtan, to właśnie ona odpowiada za zmniejszenie wydatków na rozbudowę szkoły w roku 2016. Przecież nawet nie próbowała zachować całej kwoty…

Z danych przygotowanych przez Gminny Zespół Ekonomiczno – Administracyjny Szkół w Zabierzowie, a przedłożonych Komisji Budżetu już na posiedzeniu 10 grudnia jasno wynika, że dzieci w gminie nie ubędzie. Te dane wskazują wyraźnie, że nawet po wprowadzeniu reformy, rozbudowa szkoły w Zabierzowie jest w pełni uzasadniona! Członkowie komisji na spotkaniu z Radą Sołecką i mieszkańcami Zabierzowa przyznają, że źle zinterpretowali dane!!! Kierownik GZEAS podczas obrad komisji przez ponad godzinę wyjaśnia radnym sytuację szkolnictwa w Gminie i warunki lokalowe szkoły w Zabierzowie, więc jak tu wierzyć w złą interpretację danych?..

Ministerstwo Edukacji Narodowej w dniu 15 grudnia potwierdza w oficjalnym komunikacie, że nie prowadzi żadnych prac związanych z tzw. „reformą oświatową” (likwidacja gimnazjów i powołanie do życia 8 klasowych podstawówek).

Jaki był rzeczywisty powód wniosku komisji budżetu o wstrzymanie finansowania szkoły podstawowej w Zabierzowie?
Jakimi inwestycjami została „zapchana” luka w budżecie, po wycofaniu na wniosek wójt Elżbiety Burtan 1,5mln zł z rozbudowy szkoły w Zabierzowie?
O tym w następnym numerze…


nagranie przebiegu komisji budżetowej z dnia 10 grudnia 2015 roku.

Łukasz Grzelewski