Sołtys pracuje u wójta… (wolny wybieg, czy hodowla?)

Sołtys to zazwyczaj pierwsza osoba, z którą mieszkaniec ma kontakt. To sołtys i rada sołecka są naszymi przedstawicielami, przekazującymi wszelkie nasze potrzeby i problemy radnym i wójtowi. Praca sołtysa jest ciężka, odpowiedzialna, wymaga wiele czasu i poświęcenia.
Sołectwo jest pomocniczą jednostką dla gminy. Działa na podstawie statutu uchwalonego przez Radę Gminy. Gmina Zabierzów liczy 21 sołectw. Gospodarzem każdego z nich jest sołtys, który pracuje wspólnie z radą sołecką. Kadencja trwa 4 lata.
Stanowisko sołtysa i członka rady sołeckiej obejmowane są w wyniku wyborów. Wybory zarządzane są przez wójta Gminy Zabierzów. Są to wybory bezpośrednie, w których mieszkańcy oddają głos do urny. Prawo do głosowania mają wszyscy stali mieszkańcy danej wsi, posiadający czynne prawo wyborcze.
Prawem, ale i obowiązkiem każdego mieszkańca jest uczestnictwo w Zebraniach Wiejskich. Jest to o tyle ważne, że Zabranie Wiejskie (czyli my wszyscy) jest organem uchwałodawczym. To na zebraniach wiejskich głosowane są propozycje mieszkańców dotyczące lokalnych inwestycji. Dlatego tak ważne jest, aby w sposób przemyślany i rozważny potraktować nadchodzące wybory.
Zdobyczą demokracji jest możliwość współdecydowania wszystkich mieszkańców o kształcie najbliższego otoczenia. Pamiętajmy, że osoby którym zaufamy, będą piastować stanowiska przez najbliższe cztery lata.
Chyba najważniejsza w pracy Sołtysa i członka Rady Sołeckiej jest ich niezależność. Sołtys powinien bezstronnie oceniać sytuację, analizować potrzeby wsi, stając się pomostem pomiędzy mieszkańcami a wójtem.

Dlatego poważnym dylematem jest, czy sołtys może działać obiektywnie będąc równocześnie pracownikiem Urzędu Gminy? Przecież to właśnie z powodów bezstronności ustawodawca zabronił zatrudniania Radnego Gminy w Urzędzie Gminy. To normalne, że każda zależność służbowa może i z całą pewnością prędzej czy później przełoży się na pełnienie mandatu sołtysa. Wójt ma setki sposobów na „przekonanie” każdego pracownika – w tym i sołtysa – do swoich poglądów i racji.
I tak oto kończy się niezależność!

Piszę o tym dlatego, że podobne sytuacje zdarzają się i w naszej gminie. Kilku pracowników Urzędu Gminy Zabierzów stara się o stanowisko sołtysa. Nie oceniam ich – wszystko, co nie jest prawem zabronione, jest z prawem zgodne… ale czy to prawo jest dobre? To już pozostawiam Państwa ocenie.

Elżbieta Czajka

Pracownicy Urzędu Gminy Zabierzów, kandydujący na stanowisko sołtysa:

Włodzimierz Francuz,
Marcin Cieślak,
Wiesław Cader,
Józef Golik.