System Małej Skuteczności, czyli powiadamianie o SMOG

Na stronie internetowej Urzędu Gminy Zabierzów, wójt zamieszcza informację:
„W trosce o Państwa bezpieczeństwo i szybki przekaz informacji, Urząd Gminy Zabierzów uruchamia system SMS–owego powiadamiania mieszkańców.”
Niestety, nikomu w urzędzie nie wpadło do głowy, żeby ten system (który kosztował mniej więcej tyle, co wynajem choinki – 30tys.) informował mieszkańców o SMOG-u!!!

Na stronie internetowej Urzędu Gminy Zabierzów, wójt zamieszcza informacje:
„Ostrzeżenie o zanieczyszczeniu powietrza: dzieci i młodzież poniżej 25 roku życia, (…)powinny: unikać długotrwałego przebywania na otwartej przestrzeni dla uniknięcia długotrwałego narażenia na podwyższone stężenia zanieczyszczeń; ograniczyć duży wysiłek fizyczny na otwartej przestrzeni: na przykład uprawianie sportu, (…)”
W Zabierzowie na rynku, jak co roku wójt zorganizowała odkryte lodowisko… Gdyby Elżbieta Burtan naprawdę interesowała się stanem powietrza i zdrowiem mieszkańców, powinna zadbać o jego właściwe zabezpieczenie. Można chyba wymagać od firmy chociażby ograniczenia dostępu do lodowiska w okresie podwyższonego stężenia zanieczyszczeń…

Do dziś nie mamy obiecanych przez wójt pyłomierzy, więc nie wiemy jaki jest poziom szkodliwych substancji w naszej Gminie. Pomimo publicznych obietnic, wójt nie zaplanowała w budżecie środków na ten cel. Na szczęście pomyśleli o tym opozycyjni radni i wprowadzili do budżetu 40tys.

Szukanie oszczędności w budżecie, mniej propagandy sukcesu w mediach, a przede wszystkim dobry pomysł na realizację programu ochrony powietrza – takie działania pomogłyby rozwiązać problem.

Benzopiren to jeden z głównych składników SMOG,  związek chemiczny silnie rakotwórczy, występujący wskutek spalania węgla, śmieci i paliw samochodowych. Według danych Krakowskiego Alarmu Smogowego, każdy mieszkaniec Krakowa wdychając powietrze, przyjmuje ilość benzo(a)pirenu odpowiadającą wypaleniu około 2500 papierosów rocznie!!! Niestety, jakość powietrza w Zabierzowie jest porównywalna do krakowskiego, a często zawartość toksyn w naszym SMOGU jest wyższa!

Łukasz Grzelewski

P.S. Jak to pisał red. Ślusarski? Gmina z ambicjami? Wszędzie pierwsi? Lider Samorządu?..