Uwaga! Promocja Gminy Zabierzów…

 

 

 

  

 

W roku 2014  (wyborczym) wójt mgr Elżbieta Burtan, będąc urzędującym wójtem Gminy Zabierzów i jednocześnie kandydatem na wójta kolejnej kadencji, postanowiła przeprowadzić akcję promocji Gminy Zabierzów podczas jak to się kiedyś mówiło „centralnych dożynek” w Balicach. I nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie fakt, że jednym z elementów tej promocji stał się tomik, a właściwie pakiet tomików poezji Eugeniusza Witolda Ślusarskiego, czyli znanego wszystkim Redaktora Naczelnego gminnej gazety „Znad Rudawy”.

 

Wójt mgr Elżbieta Burtan, w dniu 28 sierpnia 2014 roku zawarła z twórcą Ślusarskim umowę nr 272.2.276.2014 na zakup tomików rzeczonej poezji. Umowa została zawarta i skonsumowana, co potwierdzono protokołem z dnia 1 września 2014 roku.

 

 

Co mnie zaskoczyło w tej promocyjnej „intrydze”? Na pewno nie treść, bo rzeczą subiektywną jest odbiór każdego dzieła. Zaskoczył mnie brak jakiegokolwiek znaku, informacji, naklejki czy chociażby przesłanki o tym, że te książeczki stanowią element promocji naszej Gminy. Nie znalazłem w nich logo gminy, herbu, pieczątki, nawet ręcznego wpisu o tym fakcie…

Natomiast na pierwszej stronie -pozbawionej zresztą innych informacji – znalazłem następującą treść:

„Tomik powstał przy wsparciu finansowym firmy „Baum Centrum Tomasza Kasprzyka.”

 

Kim był w roku 2014 Tomasz Kasprzyk? Ano był kandydatem na Radnego Gminy Zabierzów z okręgu Rudawa. I został Radnym…

 

Jak można by interpretować całe zdarzenie?.. Na przykład tak:

Eugeniusz Witold – zupełnie prywatnie i „przypadkowo” napisał poezję, nakłonił Tomasza Kasprzyka do sfinansowania druku, sprzedał nakład wójt mgr Elżbiecie i zarobił 4000 złotych.

wójt mgr Elżbieta Burtan – kupiła od Eugeniusza Witolda za kwotę 4000 złotych „dzieło” w celach promocji Gminy Zabierzów, jednocześnie „przypadkowo” promując Tomasza Kasprzyka na Radnego Gminy Zabierzów, jednak zupełnie zapominając promować (zgodnie z zawartą z Eugeniuszem Witoldem umową) Gminę Zabierzów.

Tomasz Kasprzyk – nikomu nie znany wcześniej właściciel zakładu meblarskiego, za namową Eugeniusza Witolda zapłacił za druk tomików poezji i się elegancko wypromował podczas Gminnych Dożynek, stając gwiazdą lokalnej polityki i jak podaje reklama „mecenasem sztuki”…

Czyli podsumowując można odnieść wrażenie, że: wójt mgr Elżbieta Burtan, „promując” sztukę Redaktora Naczelnego „Znad Rudawy”, „niechcący” wypromowała Tomasza Kasprzyka, bo ten w przeciwieństwie do niej jakoś nie zapomniał umieścić reklamy na ostatniej stronie tomiku Eugeniusza Witolda pt.: „Tu jestem”.

Gratuluję pomysłów!!!

mgr inż. arch. Łukasz Grzelewski 🙂